Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 Lipovník okres Rožňava - kandidáti

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 Lipovník okres Rožňava - kandidáti

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 Lipovník okres Rožňava - kandidáti