História

LIPOVNÍK - okres Rožňava

Nachádza sa v Rožňavskej kotline,8km od Rožňavy.V okolí obce sa nachádzal kláštor - pustovňa, doložený v listine z r. 1243. Obec sa vtedy ešte neuvádzala, spomína sa až r. 1364. Okolo r. 1430 mali v obci Bebekovci 34 poddanských port, vtedy kláštor pravdepodobne už nejestvoval. Potom patrila Andrássyovcom ako príslušenstvo panstva Krásnej Hôrky. R. 1570 mala 38 poddanských usadlostí a 3 želiarov. Začas bola poplatná Turkom.

Viac Info - klik TU

Lipovník - okres Topoľčany

Obec Lipovník je doložená z r. 1283 ako Lypolnuk. Neskoršie doložené názvy sú: Lipolnok (1317), Lipovník (1808), maď. Lipovnik, Lipovnok. Obec patrila Korosyovcom, v 16.-17. storočí Solymosiovcom, Tapolcsanyiovcom, Thordayovcom, v 18.-19. storočí Steigerovcom a Stummerovcom. V r. 1715 mala obec vinice a 23 domácností, v r. 1787 55 domov a 391 obyvateľov, v r. 1828 41 domov a 282 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovali obilniny a cukrovú repu. Obec si dodnes zachovala poľnohospodársky charakter.